Vol 2, No 1 (2017)

DOI: https://doi.org/10.33633/joins.v2i1

Table of Contents

Articles

Dera Fahri Fania, Abdul Syukur
PDF
1-14
Reynaldi Yosfino Kermite, Agus Winarno, Asih Rohmani
PDF
15-27
Ardianda Aryo Prakoso, Amiq Fahmi
PDF
28-38
Bave Susviando, Edi Noersasongko
PDF
39-48
Aufa Nisrina Aulia, Heru Pramono Hadi
PDF
49-56
Renaldi Aulia Sani, Lalang Erawan
PDF
57-66
Hario Putro Prasojo, Pujiono Pujiono
PDF
67-76
Donny H Harsa Febrian, Sasono Wibowo
PDF
77-87
Ananto Widodo, Suharnawi Suharnawi
PDF
88-99
Sunarti Sunarti
PDF
100-111
Rosida Hayu Nisa, Wellia Shinta Sari
PDF
112-123
Funa Maulida, Yupie Kusumawati
PDF
124-133
Prisklara Guranti, Affandy Affandy
PDF
134-143