Affandy, Affandy Affandy, Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Universiti Teknikal Malaysia, Melaka, Indonesia