Utomo, St. Dwiarso, Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia